Ekol Humenné s.r.o

   Chemlonská 1

   066 33 Humenné

telefón 

             057 771 2526

              057 771 2535

  tel./fax  057 771 2526

mail

    ekol@ekol.sk

    kostelnik@ekol.sk

    onufrak@ekol.sk

    lauda@ekol.sk
Vitajte

Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o našu firmu a navštívili naše firemné stránky. Dúfame, že Vám pomôžu rýchlo a bez problémov orientovať sa v službách ktoré Vám ponúkame.


Profil spoločnosti

Spoločnosť Ekol začala svoju činnosť 1. júla 1995, odčlenením od firmy Chemlon a.s. Humenné, ako združenie fyzických osôb. Od začiatku pôsobí ako špecializovaná firma na opravu, údržbu a montáž elektrických zariadení, meracej a regulačnej techniky pre a.s. Chemes. Svoje aktivity vyvíja prevažne v priemyselnej zóne a.s. Chemes Humenné.


Hlavné aktivity

Od zahájenia svojej činnosti sa firma Ekol zameriava na:

  • pravidelné preventívne bežné a stredné opravy technologického zariadenia, dodávky a montáže elektrických rozvodov, prístrojov merania a regulácie technologických zariadení, výrobu, dodávku a montáž NN rozvádzačov, montáž protipožiarnych zábran.
  • elektrické prípojky rodinných domov a priemyselných budov, elektrické inštalácie pre rodinné domy, bytové zástavby, firemne a priemyselné objekty, montáže a opravy bleskozvodov.
  • odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia.


Portfolio

Firma Ekol okrem preventívnej periodickej údržby v Chemes a.s. Humenné zabezpečuje aj dodávku a montáž elektrických, meracích a regulačných zariadení. 

Naší najväčší odberatelia sú:

 

Chemes a.s. Humenné

1995 dodávka a montáž motorických rozvodov chladiacích veží č.5 a 6

1996 dodávka a montáž obvodov merania a regulácie pre čpavkové chladenie

1999 osvetlenie vodíkovej stanice

1999 dodávka a montáž obvodov merania a regulácie pre vzduchové kompresory Centac č.1-2

2000 dodávka a montáž obvodov merania a regulácie pre vzduchový kompresor Centac č.3 2000 dodávka a montáž obvodov merania a regulácie pre vzduchové kompresory Alup č.1-4 2000 oprava rozbehu spúšťania synchronného motora dusíkových kompresorov Borec 2000 napojenie odparovacej stanice dusíka

2002 dodávka a montáž obvodov merania a regulácie pre vzduchový kompresor Centac č.4 2002 dodávka a montáž obvodov meranie a monitorovanie energii

2003 dodávka a montáž obvodov meranie a monitorovanie energii

2003 rekonštrukcia krokovacieho zariadenia dusíkovej linky Linde (Simatic C7)

 

Chemlon a.s. Humenné

1998 elektrické pripojenie strojov STL 2500

1998 elektrické pripojenie strojov Zinser

1998 úprava/výroba/ rozvádzačov pre linku Topas

1998 delenie linky IWKA

1998 montáž zariadenia pre dávkovanie KL a TiO2

1999 dodávka a montáž obvodov merania elektrickej energie

1999 dodávka a montáž elektrických, meracích a riadiacich obvodov preparačnej stanice 2000 napájaci rozvod pre terminály dochádzkového systému

2000 napojenie ultrazvukovej čističky

2000 káblový rozvod zberu dát odberu energii

2000 napojenie meracích panelov strojov Zinzer Comoli

2000 dodávka a montáž dorozumievacieho systému zvlákňovacích liniek Nylstar Slovakia 2001 napojenie digestorov v chemickom laboratóriu Rhodia IY

2001 napojenie dlžiaceho stroja Rieter 2001 osvetlenie pracovného priestoru stroja HUGO


Chemtex

2000 montáž zbernicového rozvodu pre pletacie stroje

2000 napojenie pletacích strojov Tytex /do roku 2000 Chemtex/

2003 napojenie farbiaceho aparátu 2003 svetelný a zásuvkový rozvod dielne ručného šitia 2004 svetelný a zásuvkový rozvod dielne ručného šitia - rozšírenie

2004 napojenie snovadla DS21

 

Iní odberatelia

1997 Rimokatolický farský úrad Humenné - rekonštrukcia svetelných a zásuvkových obvodov v lodi kostola

1998 Babjak Viktor - napojenie haly drevovýroby

2002 Nafta Michalovce - úprava histórie programu InTouch pre prevádzky Moravany a Stretava

- oprava prenosu informačného systému ZPS Moravany


Ciele spoločnosti

  • dosiahnuť dôveru a spokojnosť zákazníka a vybudovať s ním dlhodobý partnerský vzťah
  • zaistiť profesionálne služby pri vysokej kvalite a konkurencieschopných cenách 

Filozofia spoločnosti:  ”Zákazník je vždy na prvom mieste”